ارگ تاریخی میشیجان

سقف اتاق سرسرای اصلی قبل از بازسازی

سقف اتاق سرسرای اصلی قبل از بازسازی تیمره- شهرستان خمین-روستای میشیجان- ارگ

 

تصویر هوایی ارگ تاریخی میشیجان - اسفند ماه ۹۴ تیمره- شهرستان خمین-روستای میشیجان- ارگ

تصویر هوایی ارگ تاریخی میشیجان – اسفند ماه ۹۴
تیمره- شهرستان خمین-روستای میشیجان- ارگ

 

اتاق شرقی سرسرای اصلی تیمره- شهرستان خمین-روستای میشیجان- ارگ

اتاق شرقی سرسرای اصلی
تیمره- شهرستان خمین-روستای میشیجان- ارگ

 

مطالب مرتبط:

گزارش بازدید از ارگ میشیجان-دکتر مرادی نیا

میشیجان، بنا و مقبره جدید امامزاده عبدالله، ۱۳۹۴

میشیجان، مقبره امامزاده عبدالله ، زمستان ۱۳۸۳

کوچه ای سرپوشیده در روستای میشیجان بالا

 

 

مطالب پربازدید:

گوردخمه روستای سرکوبه خمین

راهنمای بازدید از سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره های دره توت روستای چهار طاق

سنگ نگاره های رباط مراد

سنگ نگاره های آشمسیان

تیمره کجاست؟