مجموعه تفریحی کوه بوجه

این مطلب در حال تکمیل است لطفا ما را در تکمیل آن یاری نمایید:

 

مکانی بسیار زیبا و جذاب در دامنه کوه بوجه در جنوب غربی خمین.

 

 

مطالب مرتبط:

گوردخمه شش هزار ساله روستای سرکوبه خمین

راهنمای بازدید از سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره های دره توت روستای چهار طاق

سنگ نگاره های رباط مراد

سنگ نگاره های آشمسیان

تیمره کجاست؟