منزل امام خمینی

این مطلب در حال تکمیل است لطفا ما را در تکمیل آن یاری نمایید:

 

 

این منزل تاریخی محل بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران و جهان می باشد.

 

بیت امام

نیمه جنوبی خمین ؛ از کرانه رود خمین تا دامنه کوه بوجه
?برج و بارو و حیاط خانه پدری امام خمینی نیز در تصویر دیده می شود

?با سپاس از پوریا بلوچی

 

 

مطالب مرتبط:

گوردخمه شش هزار ساله روستای سرکوبه خمین

راهنمای بازدید از سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره های دره توت روستای چهار طاق

سنگ نگاره های رباط مراد

سنگ نگاره های آشمسیان

تیمره کجاست؟