گوردخمه روستای سرکوبه خمین

این دستکند انسان که در روستای سرکوبه نزدیک شهرستان خمین در استان مرکزی واقع شده، قدمتی شش هزار ساله دارد و برای آئین های خاص آن زمان مورد استفاده قرار می گرفته.

 

گور دخمه سرکوبه

 

این گور دخمه ای ثبت ملی شده از نظر زمین شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است و  این اثر مربوط به دوره اشکانی و هزاره چهارم است و حدود دو تا شش هزار سال قدمت دارد.
برای ورود به این گور دخمه می بایست از ۲۶ پله که به صورت منحنی حک و کنده کاری شده است عبور کرد که مشاهده می شود برای اولین بار از سطح شیب دار در این زمینه استفاده شده است که از نظر عمرانی و تکنیک مهندسی نسبت به زمان خود جالب و منحصر به فرد است.
همچنین برای ورود به این گور می بایست از حفره ای به عرض یک متر و طول بیش از ۹ متر که با دقت بسیار حفر شده است عبور و وارد دل کوه شد و پس از آن نیز انتهای این حفره سه کوره مانند در دل کوه قرار دارد که این کوره ها برای راه پیدا کردن چشمه ها و رگه های آب است.

l

 

ما را تکمیل این صفحه یاری نمایید با تشکر