سوغات های خوراکی

این مطلب در حال تکمیل است لطفا ما را در تکمیل آن یاری نمایید:

 

از سوغاتی های خوشمزه خمین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- عسل خمین

۲- لوبیای خمین

۳- کشمش سایه خشک خمین (کشمش آونگی)

۴- فتیر

۵- ترخینه خمین(ترخینه خشک)

 

 

 

مطالب مرتبط:

گوردخمه شش هزار ساله روستای سرکوبه خمین

راهنمای بازدید از سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره های دره توت روستای چهار طاق

سنگ نگاره های رباط مراد

سنگ نگاره های آشمسیان

تیمره کجاست؟