راهنمای بازدید از سنگ نگاره های تیمره

این مطلب در حال تکمیل است لطفا ما را در تکمیل آن یاری نمایید:

 

دوستانی که توانایی برگزاری تور بازدید از سنگ نگاره های تیمره را دارند اعلام آمادگی نمایند

همراه: ۰۹۱۲۷۷۴۴۴۳۲

آدرس تلگرام: https://telegram.me/Dalaei_Mahdi