آرشیو موضوعی: روستای دهنو

عکس یادگاری دانش آموزان دبستان رودکی، دهنو صمصام، ۱۳۵۳

دهنو صمصام

فرهنگ خمین

? عکس یادگاری دانش آموزان دبستان رودکی، دهنو صمصام، ۱۳۵۳

?عکس از آلبوم مهدی طاهری

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

666 views

دهنو صمصام – خمین

دهنو صمصام .

دهنو ، از روستاهای غرب خمین است که بر سر راه خمین – الیگودرز قرار گرفته و تا پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی در دهه چهل ، به امیر بهمن خان صمصام تعلق داشت. از این رو به دهنو صمصام شهرت دارد . امیر بهمن فرزند مرتضی قلی خان، آخرین ایلخانی بختیاری و یکی از سران بانفوذ ایل بختیاری بود. مرتضی قلی خان هم تنها فرزند پسر نجفقلی خان صمصام السلطنه ( نخست وزیر احمدشاه قاجار) به شمار می آید. امیربهمن خان ، در زمستان به عمارت گرمسیری خود در دزفول می رفت و تابستان ها در عمارت سردسیری خود در دهنو رحل اقامت می افکند. او هواپیمای شخصی کوچکی داشت که این کوچ تابستانه و زمستانه را سوار بر آن انجام می داد؛ درست بر خلاف بقیه هم ایلی های خود که با کمک چهارپایان کوچ روی می کردند. امیر بهمن فرودگاه خاکی کوچکی هم در کنار دهنو ساخته بود که به آن میدان طیاره می گفتند. او از هواپیما که پیاده می شد ، پای در ماشین جیپ مخصوص خود می گذاشت و به قلعه می رفت. امیر بهمن خان پس از پیروزی انقلاب در ۱۳۵۷ ایران را ترک کرد و به فرانسه کوچ کرد و در همان جا زندگی کرد تا درگذشت. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، پسر عمه امیر بهمن بود.

امیر بهمن خان صمصام

امیر بهمن خان صمصام، مالک روستای دهنو تا پیش از پیروزی انقلاب

قلعه صمصام

آنچه از قلعه امیر بهمن خان صمصام در دهنو باقی مانده است.

 

? با سپاس از سجاد محمودی

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

1,638 views