آرشیو موضوعی: روستای برجک

چشم اندازی از روستای برجک خمین تیمره

خمین روستای برجک

خمین، چشم اندازی از روستای برجک

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

 

برجک خمین

 عکاس : سعید مختاری

روستای برجک

 عکاس : سعید مختاری

چرای گاو در برجک خمین

 عکاس : سعید مختاری

گاو داری خمین

خمین طبیعت زیبای روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

طبیعت خمین روستای برجک

خمین طبیعت زیبای روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

جابجایی علوفه

جابجایی علوفه با دستان زحمت کش کشاورز

خمین طبیعت زیبای روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

چرای گاو خمین

خمین طبیعت زیبای روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

خانه روستایی برجک خمین

خمین طبیعت زیبای روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

برجک خمین

 

روستاییان خونگرم برجک پزیرای شما عزیزان هستند. قدمتان روی چشم ما

 

طبیعت روستای برجک

خمین – طبیعت زیبای روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-08-27_09-55-12

خمین – طبیعت زیبای روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-08-27_09-55-58

خمین – طبیعت زیبای روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-08-27_09-56-32

خمین – روستای برجک – عکاس : سعید مختاری

مطالب پر بازدید:

گوردخمه روستای سرکوبه خمین

راهنمای بازدید از سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره های دره توت روستای چهار طاق

سنگ نگاره های رباط مراد

سنگ نگاره های آشمسیان

تیمره کجاست؟

 

 

1,130 views