آرشیو موضوعی: روستای خلیل آباد

۲۳ شهید سرافراز روستای خلیل آباد

شهدای خلیل اباد

شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان

? ۲۳ شهید سرافراز روستای خلیل آباد

? با سپاس از عباس علی رسولی

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

لینک سایت شهدای خلیل آباد

811 views