آرشیو موضوعی: فرفهان

خانه قلعه مانند مرحوم حاج یدالله احمدی، روستای فرفهان

خانه حاج یدالله احمدی

قلعه های تاریخی خمین

? خانه قلعه مانند مرحوم حاج یدالله احمدی، روستای فرفهان

? عکاس ؛ مجتبی مشایخی

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

827 views

قلعه قدیمی روستای منصور خواجه خمین

قلعه منصور خواجه

قلعه های تاریخی خمین

? تنها برج باقیمانده از قلعه قدیمی روستای منصور خواجه (بین فرفهان و نازی)

? عکس از محمود اسکندری

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

920 views