آرشیو موضوعی: روستای سرکوبه

شهید غلامرضا سهراب نیا

غلام رضا سهراب نیا

آلبوم جنگ
?از راست ؛ شهید غلامرضا سهراب نیا، آخرین نفر سیدضیا کاظمی
?سهراب نیا در ۱۳۶۱ به شهادت رسید و پیکرش در روستای سرکوبه به خاک سپرده شد.
?با سپاس از علیرضا سهراب نیا

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

618 views

محمد میرزا فرزند محسن میرزا از نوادگان فتحعلی شاه قاجار

گذرنامه قدیمی

صفحه ای دیگر از گذرنامه محمد میرزا فرزند محسن میرزا از نوادگان فتحعلی شاه قاجار، متولد و ساکن سرکوبه. محمد میرزا معروف به حاج شازده در ۱۳۴۰ درگذشت.

589 views