آرشیو موضوعی: طنز خمین

تاگلامائه چیست؟

تاگلامائه چیست؟
واکنش یک خمینی هنگام ک گل هایی شبیه گل های باغچه ی خودش میبیند ???

558 views

چینی میزنوم تخت گردت که گردالت بیوفته تخت دلت

سوال امتحانی در خمین:
“چینی میزنوم تخت گردت که گردالت بیوفته تخت دلت” چیست و در کجا کاربرد دارد؟

یعنی
چنان میزنم پشت کمرت که قلوه هات بیوفته در قسمت پایین دلت
این جمله در ابراز احساسات شدید خمین بکار میرود

459 views

“گُردمه بَکِلاش” چیست؟

فقط یه خمینی میتونه بخونه???

“گُردمه بَکِلاش” چیست؟

جمله ای که برای خاراندن کمر در خمین استفاده می شود

457 views

چیز چیست ؟

چیز چیست ؟?
کلمه ایست شگفت انگیز در زبان خمینی
که میتواند جایگزین تمـــام کلمات دیگر شود?

599 views

جانی. جانی. چیست؟؟

جانی. جانی. چیست؟؟
آیا نام یک ترانه است؟
آیا نام یک فردیست که جنایتی انجام داده است؟
خیر.

.
.
.
این جمله ی یک مادر شوهر خمینی است. زمانی که عروسش میخواهد سوار ماشین آنها شود، میگوید:
جانی جانی. یعنی جا نیست سوار نشو

711 views