آرشیو موضوعی: تاریخ خمین

دبستان اندیشه خمین

photo_2016-10-18_15-24-58

عکس یادگاری شاگردان کلاس چهارم دبستان اندیشه با معلم خود آقای قدرت الله شیخی، ۱۳۷۲
? عکس از سجاد محمودی

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

836 views

ممنوعیت هرگونه عزاداری محرم در کمره به دستور رضا شاه ۱۳۱۵

ممنوعیت هرگونه عزاداری محرم در کمره به دستور رضا شاه، سال ۱۳۱۵

?محرمانه، مستقیم
به نایب الحکومه کمره و نایب الحکومه خوانسار

پیرو نامه شماره ۳۳۹۲ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۱۵ به طوری که سابقاً دستور داده شده است، در ایام عاشورا و تمام مدت ماه محرم و صفر سینه زدن و تیغ زدن و تجمع دسته‌جات در تکایا و منازل شخصی و مجالس روضه خوانی و سایر عملیاتی که سابقاً اهالی به عنوان عزاداری مرتکب می شدند به کلی موقوف و قدغن و ممنوع است و باید قویاً جلوگیری و مراقبت نمایید که برخلاف این دستور در حوزه ماموریتی شما اقدامی نشود.
و نیز لازم است به کلیه روضه خوان های حوزه ماموریتی خودتان تذکر داده مراقبت و جدیت نمایید که برخلاف این دستور اقدامی ننموده و اگر مرتکب می شوند، متخلف تعقیب و از محل تبعید خواهد شد.

?وزارت داخله (حکومت ثلاث)

? این سند برای نخستین بار در کانال تاریخ خمین منتشر می شود.

? آرشیو شخصی محمد جواد مرادی نیا

 

photo_2016-10-18_15-14-10

دستور ممنوعیت هرگونه عزاداری در ایام محرم و صفر از سوی رضا شاه، و تهدید متخلفین به تبعید از کمره (۱۳۱۵)
?سند از آرشیو شخصی م. ج. مرادی‌نیا

بی توجهی مردم خمین به دستور رضا شاه و برگزاری مراسم سوگواری عاشورا، ۱۳۱۵

? تلگراف از عراق (اراک) به گلپایگان

حکومت. طبق راپورت های واصله از خمین، دستجات سینه زن در معابر دیده می‌شود و قسمت کشف حجاب هم با موافقت نظر نایب الحکومه کما فی السابق با چادر در معابر دیده می شوند، دستورات و تعلیمات موءکد مقتضی را به نایب الحکومه خمین صادر فرمایید.
۱۳۱۵ /۱ /۱۶ نمره ۱۵۳ ستوان یکم مجلسی

? این سند برای نخستین بار در کانال تاریخ خمین منتشر می شود. (آرشیو شخصی محمد جواد مرادی نیا)

 

photo_2016-10-18_15-16-47

بی توجهی مردم خمین به دستور رضا شاه و برگزاری مراسم سوگواری عاشورا در سال ۱۳۱۵
? آرشیو شخصی محمد جواد مرادی نیا

 

گزارش نافرمانی مردم خمین به وزارت داخله (محرم ۱۳۱۵)

?محرمانه
?وزارت داخله
با این که به نایب الحکومه کمره و امنیه (ژاندارمری) در جلوگیری از حرکت دستجات سینه زن دستور داده شده بود، به طوری که راپورت رسیده دستجاتی در خمین حرکت نموده و زن ها با چادر بیرون آمده بودند، لذا مراتب از نایب الحکومه موءکداً توضیح خواسته شده، نتیجه را به عرض می رساند.
اعظم رکنی

?سند از آرشیو شخصی محمد جواد مرادی نیا

photo_2016-10-18_15-17-42

گزارش نافرمانی مردم خمین به وزارت داخله، محرم ۱۳۱۵
? سند از آرشیو شخصی محمد جواد مرادی نیا

 

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

 

608 views

دانش آموزان دبستان روستای مزاین

photo_2016-10-18_14-50-38

? عکس یادگاری دانش آموزان دبستان روستای مزاین با معلم خود، آقای مجدی، ۱۳۴۰

? با سپاس از زهرا انصاری

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

902 views

Hacked By GeNErAL

~!Hacked By GeNErAL alias Mathis!~

Hacked By GeNErAL

 

Greetz : Kuroi’SH, RxR, ~

\!/Just for Fun ~Hacked By GeNErAL\!/

Hacked By GeNErAL! !

669 views

دبستان حکمت روستای دمسیاه

photo_2016-10-18_14-41-22

? عکس یادگاری شاگردان دبستان حکمت روستای دمسیاه با معلم خود، حسین شفیعی، ۱۳۵۹

? عکس از آلبوم حسین بیات

منبع:  https://telegram.me/khomeynhistory

494 views