آرشیو موضوعی: روستای کوکه

بقایای قلعه روستای کوکه

photo_2016-09-16_12-38-34

بقایای قلعه روستای کوکه

? عکس از حمید جوادی

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

731 views