آرشیو موضوعی: روستای ورچه

شاگردان دبستان دخترانه روستای ورچه ۱۳۶۴

photo_2016-08-09_17-25-22

فرهنگ خمین
? عکس یادگاری شاگردان دبستان دخترانه روستای ورچه با آموزگار خود، خانم ابراهیمی، ۱۳۶۴

? با سپاس از خانم زهرا ابراهیمی

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

621 views