آرشیو موضوعی: روستای حشمتیه

عقدنامه ای از ۹۰ سال پیش خمین

photo_2016-08-30_15-48-05

عقدنامه ای از ۹۰ سال پیش
“…زوج، عالیقدر، عزت همراه، آقا حیدر، ولد صدق آقا علی، و الزوجه و هی البالغه العاقله… هاجر خانم بنت مرحوم آقا جعفر، ساکنتان قریه حشمتیه… ”

با سپاس از حبیب اسکندری

 

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

518 views