آرشیو موضوعی: روستای ازنوجان

? عکس یادگاری شاگردان ازنوجانی و زبرقانی دبستان ازنوجان، ۱۳۳۷

مدرسه ازیوجان

? عکس یادگاری شاگردان ازنوجانی و زبرقانی دبستان ازنوجان، ۱۳۳۷

? از راست ایستاده ؛ محمد حسین حدادی، محمد ابراهیم عباسی، غلامحسین انصاری
?با سپاس از مهدی انصاری

 

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

556 views