آرشیو موضوعی: روستای قیدو

آزاده شهید حسین طاهری

آزاده شهید حسین طاهری

آلبوم جنگ
? آزاده شهید حسین طاهری (۱۳۳۹ -۱۳۹۲) نفر اول از چپ
?طاهری از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ در اسارت دشمن بود
?مزار ؛ روستای قیدو

?با سپاس از سجاد طاهری

634 views

بقایای قلعه کهن سال روستای قیدو خمین

قلعخ مزاین

بقایای قلعه کهن سال روستای قیدو

? عکس از سعید مختاری

 

 

قلعه قیدو 2

? بقایای قلعه بسیار قدیمی روستای قیدو

? عکس از علی اکبر آب خیز

 

 

https://telegram.me/khomeynhistory

1,006 views