آرشیو موضوعی: روستای مزاین

دانش آموزان دبستان روستای مزاین

photo_2016-10-18_14-50-38

? عکس یادگاری دانش آموزان دبستان روستای مزاین با معلم خود، آقای مجدی، ۱۳۴۰

? با سپاس از زهرا انصاری

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

902 views

بنای قدیمی زیارتگاه بابا غیبی، روستای مزاین

باباغیبی مزاین - خمین

بنای قدیمی زیارتگاه بابا غیبی، روستای مزاین

? عکس از آقای عسگری

 

https://telegram.me/khomeynhistory

630 views

قلعه های تاریخی خمین-روستای مزاین

قلعه مزاین

قلعه های تاریخی خمین

? نمای داخلی قلعه بزرگ اما ویرانه روستای مزاین

? عکس از آقای عسگری

 

قلعه مزاین

? عکس از مسعود سلیمانی

 

قلعه مزاین سعید مختاری

عکاس ؛سعید مختاری

 

https://telegram.me/khomeynhistory

974 views