آرشیو موضوعی: آلبوم تیمره

بستنی فروشان خمین در جبهه ۱۳۶۵

photo_2017-01-07_09-22-52

بستنی فروشان خمین در جبهه، ۱۳۶۵
? ایستاده از راست ؛ حسین اصغری، نقی رجبی، علی اصغر خسروی، صفری، گودرزی، متولی، گلستانی
? نشسته ؛ حسن متولی، محمود بقایی
?عکس از امین اصغری

 

منبع: https://telegram.me/khomeynhistory

815 views

بدون شرح- سعید مختاری

photo_2016-10-08_09-18-12

عکاس : سعید مختاری

569 views

آلبوم عکس پرندگان از لنز استاد سعید مختاری

تصاویر ذیل مربوط به چند نمونه از گونه های مختلف پرندگان زیبا ئیست که بطور دائم طی سالیان متمادی در شهرخمین ، مزارع ، باغات و روستاهای مربوطه  زندگی می کنند .

سعید مختاری

 

photo_2016-10-08_08-42-09

 

photo_2016-10-08_08-51-43

هدهد – شانه به سر – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-51-52

سار سینه سیاه – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-51-55

سبزقبا – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-51-58

چکاوک خاکی – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-01

دم جنبانک – خروسک آبی – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-12

دم جنبانک – خروسک آبی – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-06

بلبل باغی – تصویر این پرنده در هنر تذهیب گل ومرغ و نگارگری از جایگاه خاصی برخوردار است

عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-09

بلبل مزارع – استاد سعید مختاری

 

 

photo_2016-10-08_08-52-15

یاکریم – قمری – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-18

یاکریم – قمری – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-21

زاغ – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-24

کلاغ -عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-28

کلاغ -عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-30

زاغچه – کلاغ زاغی یا کلاغ جاره – عکاس : سعید مختاری

 

photo_2016-10-08_08-52-33

کلاغ زاغی – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-36

کبوتر چاهی – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-39

گنجشک – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_09-12-20

 

photo_2016-10-08_09-21-06

عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_09-22-21

عکاس : سعید مختاری

هر گونه استفاده و کپی برداری منوط به اخذ مجوز از صاحب اثر می باشد.

 

495 views

آلبوم عکس حشرات از لنز استاد سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-42-06

 

photo_2016-10-08_09-13-41

جیر جیرک – نمایی از روبرو – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_09-24-36

541 views

خمین – روستای زیبای جلماجرد – سعید مختاری

 

photo_2016-10-08_08-35-56

خمین – روستای جلماجرد

photo_2016-10-08_08-36-03

خمین – روستای جلماجرد

photo_2016-10-08_08-36-06

خمین – روستای جلماجرد

photo_2016-10-08_08-42-12

 

 

هر گونه استفاده و کپی برداری منوط به اخذ مجوز از صاحب اثر می باشد.

709 views