آرشیو موضوعی: آلبوم طبیعت

آلبوم عکس پرندگان از لنز استاد سعید مختاری

تصاویر ذیل مربوط به چند نمونه از گونه های مختلف پرندگان زیبا ئیست که بطور دائم طی سالیان متمادی در شهرخمین ، مزارع ، باغات و روستاهای مربوطه  زندگی می کنند .

سعید مختاری

 

photo_2016-10-08_08-42-09

 

photo_2016-10-08_08-51-43

هدهد – شانه به سر – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-51-52

سار سینه سیاه – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-51-55

سبزقبا – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-51-58

چکاوک خاکی – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-01

دم جنبانک – خروسک آبی – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-12

دم جنبانک – خروسک آبی – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-06

بلبل باغی – تصویر این پرنده در هنر تذهیب گل ومرغ و نگارگری از جایگاه خاصی برخوردار است

عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-09

بلبل مزارع – استاد سعید مختاری

 

 

photo_2016-10-08_08-52-15

یاکریم – قمری – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-18

یاکریم – قمری – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-21

زاغ – عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-24

کلاغ -عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-28

کلاغ -عکاس سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-30

زاغچه – کلاغ زاغی یا کلاغ جاره – عکاس : سعید مختاری

 

photo_2016-10-08_08-52-33

کلاغ زاغی – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-36

کبوتر چاهی – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-52-39

گنجشک – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_09-12-20

 

photo_2016-10-08_09-21-06

عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-08_09-22-21

عکاس : سعید مختاری

هر گونه استفاده و کپی برداری منوط به اخذ مجوز از صاحب اثر می باشد.

 

495 views

خمین – روستای زیبای جلماجرد – سعید مختاری

 

photo_2016-10-08_08-35-56

خمین – روستای جلماجرد

photo_2016-10-08_08-36-03

خمین – روستای جلماجرد

photo_2016-10-08_08-36-06

خمین – روستای جلماجرد

photo_2016-10-08_08-42-12

 

 

هر گونه استفاده و کپی برداری منوط به اخذ مجوز از صاحب اثر می باشد.

709 views

کوچه باغ های خمین – سعید مختاری

photo_2016-10-08_08-35-34

کوچه باغ های خمین-سعید مختاری

photo_2016-10-08_09-36-55

کوچه باغ های خمین-سعید مختاری

 

 

هر گونه استفاده و کپی برداری منوط به اخذ مجوز از صاحب اثر می باشد.

561 views

عکس های طبیعت زیبای خمین – سعید مختاری

photo_2016-10-03_15-20-25

 

photo_2016-10-03_15-20-44

 

photo_2016-10-03_15-20-47

 

photo_2016-10-03_15-20-51

 

photo_2016-10-03_15-20-55

 

photo_2016-10-03_15-20-59

هر گونه استفاده و کپی برداری منوط به اخذ مجوز از صاحب اثر می باشد.

547 views

گشت و گذاری کوتاه در مزارع آفتاب گردان خمین- سعید مختاری

photo_2016-10-03_09-00-23

طبیعت زیبای خداوندی – عکاس : سعید مختاری

photo_2016-10-03_09-00-28

طبیعت زیبای خداوندی – عکاس : سعید مختاری

 

 

photo_2016-10-03_09-00-34

طبیعت زیبای خداوندی – عکاس : سعید مختاری

هر گونه استفاده و کپی برداری منوط به اخذ مجوز از صاحب اثر می باشد.

568 views