آرشیو موضوعی: آلبوم سنگ نگاره های تیمره

نقش انسان بالدار در سنگ نگاره های جهان

photo_2016-09-28_15-48-14

نقش انسان بالدار در تیمره و آمریڪا با شباهت ظاهری شبیه به یکدیگر

منبع: https://telegram.me/mazayen_teimareh

578 views

سنگ نگاره هایی شبیه سفالینه های شهر سوخته در تیمره

photo_2016-09-28_15-42-31

سنگ نگاره ای در دره شماره یڪ روستای مزاین شبیه به طرح روی سفالینه های مڪشوفه از شهر سوخته معروف به اولین انیمیشن جهان

منبع: https://telegram.me/mazayen_teimareh

469 views

نقوشی شبیه به فضا نورد در سنگ نگاره های جهان

 

 

 

photo_2016-09-28_15-45-17

نقش انسانی در حال سوار شدن به شےء ناشناس و انسانهایی در حالت بی وزنی در تیمره

photo_2016-09-28_15-49-19

۱-انسانهایی در حالت بی وزنی
۲،۳،۴-انسانهایی شبیه به فضانوردان
با شباهت ظاهری بین سنگ نگاره های تیمره و ایتالیا

 

photo_2016-09-28_15-50-21

سنگ نگاره ای شبیه به موجودات فرازمینی در ایتالیا

 

photo_2016-09-28_15-46-42

نفش انسانی شبیه به فضانوردان در پرو

 

 

photo_2016-09-28_15-37-33

نقشی شبیه فضانوردان در ایتالیا

photo_2016-09-28_15-37-55

نقشی شبیه موجودات فرازمینی در سنگ نگاره های مکزیک

photo_2016-09-28_15-40-29

در غرب آفریقا در سرزمین بومبارا مردم به وجود خدایان خزنده آسمان بنام زیشوزی معتقدند
زیشوزی در زبان محلی بنام غواص،شناڪننده است
خدایانی که قادر بودند برفراز ابرها و قله ها پرواز کنند و همچنین به زیر ابها بروند و وسایل جادویی بیاورند

منبع: https://telegram.me/mazayen_teimareh

672 views

نقش یوز ایرانی در سنگ نگاره های تیمره

photo_2016-09-28_15-32-31

نقش یوز ایرانی در تیمره
?:مجید سامانیان

منبع: https://telegram.me/mazayen_teimareh

668 views

سلفی با سنگ نگاره های تیمره

photo_2016-09-28_15-31-32

 

photo_2016-09-28_15-51-18

سلفی با سنگ نگاره های تیمره

photo_2016-09-28_15-51-22

575 views